Kviečiame dalyvauti fokuso grupėje/diskucijoje apie jaunimo dalyvavimą politiniuose procesuose!

Kviečiame dalyvauti fokuso grupėje/diskucijoje apie jaunimo dalyvavimą politiniuose procesuose!

Asociacija “Mano Europa” šių metų balandžio 5d. 17 val. organizuoja fokuso grupę/diskucijas, renginio metu bus siekiama skatinti jaunų žmonių interesą įsitraukti į politinius procesus.

Kas yra fokuso grupė?

Fokuso grupė – grupinė diskusija vedama moderatoriaus, pagal iš anksto parengtą pokalbio planą. Tai nedidelė kruopščiai atrinktų dalyvių grupė, kuri prisideda prie atvirų diskusijų pasitelkiant dialogo formą.

Fokuso grupės dalyvių skaičius yra ribotas 8-15 dalyvių. Fokuso grupės dažniausiai trunka
45–90 minučių.

Fokus grupėje vyks diskusijos šiomis temomis:

  1. Nors europietiška tapatybė vertinama žemiau nei vietos ir tautinė tapatybė, net 87% Kroatijoje, 90% Portugalijoje, 84% Lietuvoje, Europos Sąjungą laiko dominuojančiu pozityviu politiniu subjektu. Kaip jūs interpretuojate šį rezultatą? Kaip jūs vertinate Europos Sąjungą?
  2. Jaunimas visų politikos sričių (ES, nacionalinės ir vietos politikos) poveikį įvertino santykinai žemais vidutiniais balais (2,7–3,0). Kaip vertinate šiuos rezultatus? Ką Jūs manote apie viešosios politikos svarbą? Kurias politikos kryptis išskirtumėte kaip turinčias didžiausią poveikį jaunimui? Pasidalinkite pavyzdžiais.
  3. Analizuodami jaunimo įsitraukimo kliūtis, jaunuoliai atkreipia dėmesį, kad didžiausia kliūtis yra nepasitikėjimas politinėmis institucijomis ir žinių stoka norint aktyviai dalyvauti. Kaip vertinate šiuos rezultatus? Ar manote kitaip? Ar manote, kad ES gali daryti teigiamą įtaką jaunimo įsitraukimui į politinius procesus ir taip pakeisti jaunimo požiūrį?
  4. Remiantis atliktu tyrimu Italijoje, Lietuvoje, Portugalijoje ir Kroatijoje, nuo 40 iki 60 % jaunų žmonių planuoja balsuoti kituose ES rinkimuose. Šie rezultatai neatitinka tikrojo rinkėjų aktyvumo. Kaip manote, kokiais būdais galime paskatinti jaunus žmones balsuoti, kad šis skaičius taptų realus? Kas Jums daro įtaką kuomet sprendžiate balsuoti ar nebalsuoti?

*Aukščiau nurodytos temos yra orientacinio pobūdžio.

REGISTRACIJA Į RENGINĮ ČIA.

Renginys finansuojamas CERV projekto “Youth2EUrope” lėšomis, kurį finansuoja Europos Komisija.

Share this post