Tyrimas, kuriuos siekiama sužinoti jaunimo žinių lygį apie Europos Parlamentą ir įsitraukimą į politinius procesus!

Tyrimas, kuriuos siekiama sužinoti jaunimo žinių lygį apie Europos Parlamentą ir įsitraukimą į politinius procesus!

💥Šiuo metu MANO EUROPA atlieka tyrimą apie jaunų žmonių žinias apie Europos Parlamentą ir galimybes įsitraukti į politinius procesus!
📌Šio tyrimo tikslas – įvertinti jaunimo žinių lygį ir nustatyti suvokimą apie savo įtaką jaunimo politikai, Europos Sąjungai, Europos Parlamentui ar kitoms Europos institucijoms, demokratiją, įsitraukimą į demokratinius procesus ir kaip tapti aktyviu bendruomenės nariu.
🇪🇺Tyrimą atlieka taip pat ir kitos trys organizacijos DKolekiv (Kroatija), Glocal Factory (Italija) ir DYPALL Network (Portugalija), įgyvendinant projektą „Youth2EUrope“ [Y2EU], finansuojamą Europos Komisijos pagal CERV programą.
Anketos pildymas trunka dešimt minučių. Iš anksto dėkojame už paskirtą laiką!
– – – – – –
💥MANO EUROPA is implementing survey on the knowledge of young people about the European Parliament and the possibilities of involvement in political processes!
📌The aim of the research is to assess the level of knowledge and identify the perception of young people about their influence on youth policy, the European Union, the European Parliament or other European institutions, democracy, involvement in democratic processes and how to become an active member of the community.
🇪🇺The research is also being carried out by other three partner organizations DKolektiv (Croatia), Glocal Factory (Italy) and DYPALL Network (Portugal) while implementing the “Youth2EUrope” project, financed by the European Commission under the CERV program.
Filling out the questionnaire takes ten minutes. Thank you in advance!

Share this post